Wanneer uw kind een dag verlof nodig heeft ivm een bijzondere gebeurtenis in het gezin, dan kunt u op school een verlof-aanvraagformulier vragen.
Deze aanvraag moet door de directeur voor akkoord ondertekend worden.

Moet u met uw kind onder schooltijd naar de dokter of tandarts, dan is een verlofformulier niet nodig. Wanneer u de leerkracht hierover informeert, is dat voldoende.
Verlof aanvragen

Naam kind
Groep