Visie

Het onderwijs binnen de Bonifatius is afgestemd op de persoonlijke ontwikkeling en capaciteiten van ieder kind. We gaan uit van een kindgerichte groei.  We leggen als school een optimale basis in kennis en vaardigheden. We zorgen ervoor dat ieder kind zijn/haar opleiding op een bij het kind passende wijze kan vervolgen. Tijdens de jaren op de Bonifatius laten wij het kind zichzelf ontdekken en ontwikkelen in zijn persoonsvorming. We helpen kinderen hun talenten, capaciteiten en mogelijkheden te ontdekken en in te zetten

Op de Bonifatius geven we het kind ruimte en ruggensteun in het leren. We vragen van kinderen een eigen aandeel, inzicht en verantwoordelijkheid in zijn/haar leerproces. Ouders zijn voor ons gelijkwaardige gesprekspartners. Met elkaar werken we aan een zo optimaal mogelijke invulling en benutting van de jaren dat het kind doorbrengt op de Bonifatius.

Poster schoolplan 2023-2027

Hoe gaan we dit bereiken?

Bij het onderwijs aan het jonge kind ( tm groep 3) gaan we uit van jonge kind kenmerken in het leren. Dit is oa ; 
- Betekenisvol spel staat centraal in ons onderwijsaanbod; 
- Veel ruimte voor beweging en voor
- ruimtelijke en zintuiglijke ervaringen.
Leerdoelen worden altijd ingezet in een betekenisvolle situatie. Bij de kleuters zijn met name spelobservaties de basis voor inzicht in de ontwikkeling van het kind. 

Oudere kinderen maken we bewust van succescriteria bij het leren. Wat moet je kunnen om de doelen te kunnen behalen. Deze bewustwording en gerichte feedback geeft ruimte, steun en vertrouwen om het leerproces in te gaan. We sluiten aan bij positieve ervaringen van de kinderen en gebruiken deze positieve belevingen om de reeds aanwezige kennis en vaardigheden vast te stellen, te verbeteren en uit te bouwen.

We maken leersituaties zo veel mogelijk betekenisvol. Vanuit een betekenisvolle situatie stimuleren we een nieuwsgierige en onderzoekende houding. Op deze manier leren geeft een diepere kennis maar zorgt er ook voor dat leerlingen werken aan het ontwikkelen van moderne vaardigheden.

We volgen leerlingen in hun ontwikkeling en gaan daarbij uit van de groei die ze doormaken. Toetsen zijn voor ons en de kinderen een instrument dat duidelijk maakt waar je in het leerproces staat. Een toets is dan een beginpunt om verder te gaan met de ingeslagen leerweg.
De inzet van moderne leermiddelen maakt het mogelijk dat we de leerlingen op diverse niveaus kunnen laten oefenen, verwerken en toetsen.