Lezen

lezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Zij krijgen meer kennis van de wereld en verbeteren hun woordenschat. Hierdoor ontstaat een betere taalvaardigheid en een goed tekstbegrip. Dit is nodig om te kunnen leren en je verder te ontwikkelen.

15 minuten per dag (voor)lezen geeft een kind 1000 nieuwe woorden per jaar!

Naast het goed aanleren van het technisch lezen, gaat ons leesonderwijs ook over 'leesplezier'.

Leesplezier

Wanneer een kind (voor)lezen leuk vindt, gaat de taalontwikkeling dus eigenlijk vanzelf. Wij geven op school dit leesplezier veel aandacht.
We hebben veel boeken op school die kinderen leuk vinden om te lezen. Bij vakken als aardrijkskunde  geschiedenis en projecten zorgen we voor boeken die hetzelfde thema hebben. We laten kinderen kennis maken met gedichten. De leerkracht leest voor en stimuleert de leerlingen in hun leesplezier.
We organiseren diverse activiteiten waarbij leerlingen zien dat lezen leuk is en 'best stoer'.

Leescafés

Voor de groepen 1 tm 4 organiseren we twee keer per jaar een leescafé. Tijdens dit leescafé lezen ouders en kinderen samen. U vindt de data van de leescafés in onze agenda.

Boekenplan

We hebben op school een 'boekenplan' voor de groepen 1 tm 4.
Kinderen zoeken 2 boeken uit onze schoolcollectie om thuis ( samen met u) te kunnen lezen. De kinderen mogen de boeken twee weken in huis houden. Daarna komen ze terug en mogen er twee nieuwe boeken worden geleend. Voor de groepen 1 en 2 ligt de nadruk natuurlijk op het voorlezen. Bij de groepen 3 en 4 kunt u voorlezen maar kan het kind zelf ook al ( samen met u) het boek lezen.