De Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep betrokken ouders en de penningmeester.
Zij komen ca 4 tot 5 keer per jaar bij elkaar
Bij een bijeenkomst van de ouderraad is ook een vertegenwoordiger van de school aanwezig. Op deze manier is de afstemming tussen ouders en school direct een feit.
De taken van de ouderraad zijn:
1. De ouderraad denkt mee over de inhoud en uitvoering van de feesten en activiteiten.
2. De ouderraad beheert en beslist over de verdeling en de inzet van de ouderbijdrage die door de penningmeester wordt geïnd en beheerd. Daarbij coördineert de ouderraad de uitvoering van de feesten en activiteiten.
3. De ouderraad is ook een plek waar ouders met elkaar en met school kunnen overleggen. De ouderraad mag de school (ongevraagd) advies geven over zaken die ouders en/of leerlingen aangaan. In tegenstelling tot de MR heeft de ouderraad geen instemmingsrecht over beleidsmatige zaken. 

U kunt de ouderraad per mail bereiken met het volgende mailadres
bonifatius-ouderraad@skoe.nl