opleiden in de school

Onze school is als opleidingsschool verbonden aan Hogeschool Saxion, voor de opleiding "leerkracht basisonderwijs". Het concept opleiden in de school heeft tot doel om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Daarbij hebben de opleidingsscholen kwalitatief goede stageplaatsen voor de studenten.
Zowel de werkzaamheden die van studenten verwacht wordt als de begeleiding die studenten ontvangen zijn op de opleidingsschool goed op orde.  Studenten worden op deze manier goed voorbereid op hun toekomstige beroep.

Naast studenten van hogeschool Saxion, bieden wij ook stageplaatsen voor studenten van het ROC, opleiding tot onderwijsassistent.

 

Quinten van der Helm
Stagiair PABO
Süleyman Aşkar
Stagiair PABO