Onze school

Basisschool Bonifatius is voor veel kinderen uit de wijken rondom de school een school waar ze graag naar toe gaan. Onze leerlingen komen uit de wijken , de Bolhaar, Deppenbroek, Mekkelholt en Walhof-Roessingh.
De Bonifatius is een niet al te grote school waar kinderen zich snel thuis voelen. Vanzelfsprekend geven wij goed onderwijs. Wij besteden op school veel aandacht aan het lees- reken- en taalonderwijs.Creatieve, sportieve en sociale vaardigheden hebben ook een duidelijke plek in ons onderwijsprogramma. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich ontwikkelt op zijn eigen niveau. Hier passen wij ons onderwijsaanbod ook op aan. We begeleiden kinderen in hun proces van leren.  We verwachten van leerlingen ook een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. 
In het filmpje "met liefde en aandacht' ziet u hoe we aandacht geven aan twee belangrijke zaken
(leesplezier en aandacht voor het proces van leren) 
Met Liefde en aandacht


Ouders

Op de Bonifatius zien we ouders als een belangrijke en gelijkwaardige partner in de 8-jaar schoolontwikkeling van het kind. We zijn in gesprek met elkaar om uw kind zo optimaal mogelijk te kunnen laten profiteren van ons onderwijs. We maken tijd om met ouders in gesprek te gaan over het leerproces maar ook over het welbevinden en het welzijn van het kind.
Deel dit bericht