Plusklas

Leerlingen van onze school maken gebruik van de plusklas die de KOE op de locatie  van bs Paus Joannes  ( Floraparkstraat)  heeft georganiseerd. Dit is één van de drie locaties binnen Enschede waar de KOE onderwijs in bovenschoolse plusklassen biedt.
Vanaf groep 5 kunnen leerlingen 1 dagdeel per week naar de plusklas. Voorwaarden om toegelaten te worden tot de plusklas staan beschreven in het beleidsplan. Heel algemeen is de 'eis' dat een leerling bij alle kernvakken ( lezen, taal, rekenen) minimaal een jaar voor loopt.

De plusgroep  is ontstaan om te voorzien in een onderwijsbehoefte van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of excellente leerlingen. De leerlingen worden op deze manier in een vaste groep in staat gesteld aan de slag te gaan met ontwikkelingsgelijken.

Alle leerlingen krijgen natuurlijk de verdieping en de extra uitdaging ook  binnen hun eigen groep . Echter de grote meerwaarde van een plusgroep is dat het kind onder gelijkgestemden is. De manier van werken is anders dan op de reguliere basisschool en de snelheid van werken ligt hoog. Er wordt leerstof aangeboden die een beroep  doet op leer- en werkstrategieën van deze leerlingen.  Daarnaast ontwikkelen deze leerlingen nieuwe vaardigheden en strategieën.