Ouderbijdrage

Samen met ouders worden er bij ons op school diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld:  sportactiviteiten en sporttoernooien,  de spellendag, het sinterklaasfeest, carnaval , de kerst- en paasviering en nog veel meer.  Niet te vergeten de schoolreisjes en de schoolkampen.
Dit zijn activiteiten die we niet vanuit het onderwijsbudget kunnen betalen. Daarom vragen we van u als ouder een geringe jaarlijkse bijdrage.
De penningmeester van de ouderraad  int en beheert de jaarlijkse ouderbijdrage.

bedrag

Dit schooljaar is de ouderbijdrage € 52,50 per kind.
De schoolbijdrage kunt u betalen  via de  link die u ontvangt op Parro. De link wordt door de penningmeester aan u gestuurd

 
bijdrage kamp groep 8

Wanneer uw kind in groep 8 zit, vragen we u nog steeds de jaarlijkse ouderbijdrage van € 47,50 te betalen. Daarnaast betaalt u een extra bedrag voor het kamp in groep 8. Deze extra
bijdrage is voor de boodschappen en maaltijden voor 3 dagen, voor de activiteiten zoals roeien, bowlen en zwemmen.
De jaarlijkse bijdrage van € 47,50 wordt gebruikt voor de huur van de locatie. En daarnaast natuurlijk voor de andere kosten die we het hele jaar door hebben voor de bijzondere activiteiten. ( zie hierboven) .

stichting leergeld

Is het voor u om financiële redenen niet mogelijk om de ouderbijdrage of het kampgeld groep 8 te betalen, dan kunt u vragen of stichting leergeld dit van u overneemt. Op deze manier krijgen wij toch uw bijdrage  binnen.


Heeft u moeite met de aanvraag voor stichting Leergeld? Wij willen u hier graag mee helpen.

Het rekeningnummer van de ouderraad is:
NL 91 RABO 0376 9982 29 t.n.v. Ouderstichting Bonifatiusschool Enschede

Maarten van Megen is onze penningmeester 
Mailadres: Bonifatius-penningmeester@skoe.nl