ons Team

Het team van de Bonifatius bestaat uit ervaren en betrokken leerkrachten. Zij vinden het contact met ouders belangrijk en ze maken tijd voor u.
Binnen ons team hebben wij leerkrachten met extra specialismen. We hebben specialisten op het gebied van Rekenen, Taal/lezen, Plusleerlingen, Jonge kind en gedrag. Onze ICT-coach zorgt ervoor dat we op ict gebied gefaciliteerd worden. Daarnaast ondersteunt en begeleidt ze leerkrachten om ict als leermiddel op een goede manier in te zetten.

Ik werk met een team dat open staat voor nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan beter onderwijs dat goed aansluit bij behoeften van het kind en de eisen van het hedendaagse onderwijs. Ik zie een team dat betrokken is op elkaar en op de kinderen. Hoe druk leerkrachten ook zijn, voor hen gaat het belang van het kind altijd voor.
Marleen Huitink, directeur