Onderzoekend en ontwerpend leren

Vanuit nieuwsgierigheid en eigen onderzoek kennis vergaren en werken aan moderne vaardigheden.
Dit is wat onderzoekend en ontwerpend leren inhoudt.

Bij de vakken Wereldoriëntatie stimuleren we kinderen o.a  om zelf op onderzoek te gaan. Met veel rijke teksten als informatiebron geven we kinderen meer kennis over het onderwerp. Schrijf- en mondelinge taalopdrachten krijgen zo  meer inhoud en betekenis. 

Naast een onderzoekend leren  tijdens de lessen wereldoriëntatie zijn er  in een schooljaar speciale momenten  dat onderzoekend en ontwerpend leren (schoolbreed) centraal staat. 

De leerlijn techniek is vast onderdeel van het leergebied " wereldoriëntatie "