Voor- en vroegschoolse educatie  (VVE beleid)

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is beleid vanuit de overheid (gemeente)  dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan. 
 
 
Voorschoolse educatie 
Wanneer uw kind een VVE indicatie heeft gekregen ( dit advies wordt gegeven door het consultatiebureau) start het VVE programma al op de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. Spelenderwijs is er meer aandacht voor bepaalde ontwikkelingsgebieden zoals taal, sociaal emotioneel.

Vroegschoolse educatie
Als uw kind 4 jaar is  gaat hij/zij  naar de basisschool. Basisschool Bonifatius sluit met haar vroegschoolse aanbod in de groepen 1 en 2 naadloos aan bij het aanbod van de voorschoolse educatie. Niet alleen kinderen met een VVE-indicatie krijgen deze zorg op maat, maar de ondersteuning geldt voor álle kinderen die hier behoefte aan hebben. Onderdeel van het VVE beleid is een goede overdracht van voorschool naar school. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de overdracht persoonlijk is waarbij u als ouder altijd aanwezig mag zijn.  

Deel dit bericht