Ouderinformatie

Gedurende de 8 jaren dat uw kind(eren) bij ons op school zijn,  zien wij ouders als een belangrijke en gelijkwaardige partner.  U kent uw kind  het allerbest en samen met onze kennis van onderwijs en ontwikkeling werken we samen aan een fijne schooltijd en een optimale ontwikkeling van uw kind.

Onder dit kopje vindt u allerlei praktische informatie die voor de ouders of verzorgers van onze leerlingen van belang zijn.

Mocht u informatie missen of anderszins ideeën of tips hebben waardoor we dit deel van de schoolsite kunnen optimaliseren, dan horen we dit graag.