buitenschoolse opvang

Heeft u buitenschoolse opvang nodig. Na schooltijd, op studie- en/of vrije dagen? of tijdens de vakanties?
U kunt zelf afspraken maken met de opvangorganisatie van uw keuze.

Aan het einde van de schooldag wordt uw kind door een medewerker van de opvang- organisatie bij ons op school opgehaald. Op dat moment dragen wij de verantwoordelijkheid over naar de opvangorganisatie.
Wanneer het voor u einde werkdag is, haalt u uw kind(eren) bij de locatie van de opvang weer op.

Als school werken wij intensief samen met de opvangorganisatie Columbus junior. Zij verzorgen ook Peuteropvang en BSO. ( buitenschoolse opvang)
Site Columbus junior
Wij zijn met deze kinderopvangorganisatie partner in IKC ( integraal kindcentrum) Deppenbroek

Met ingang van 1 februari 2019 zal de BSO 'de Speelwereld' ( vh Noordkids) in ons eigen gebouw gehuisvest zijn.