buitenschoolse opvang

Heeft u buitenschoolse opvang nodig. Na schooltijd, op studie- en/of vrije dagen? of tijdens de vakanties?
U kunt zelf afspraken maken met de opvangorganisatie van uw keuze.

Aan het einde van de schooldag wordt uw kind door een medewerker van de opvang- organisatie bij ons op school opgehaald. Op dat moment dragen wij de verantwoordelijkheid over naar de opvangorganisatie.
Wanneer het voor u einde werkdag is, haalt u uw kind(eren) bij de locatie van de opvang weer op.

Opvang binnen onze school, opvangorganisatie Kosmo

Als school werken wij samen met de opvangorganisatie KOSMO. Zij verzorgen bij ons in school Peuteropvang "Dikkertje Dap" en BSO ( buitenschoolse opvang) "de Speelwereld"

Wij zijn met deze kinderopvangorganisatie partner in IKC ( integraal kindcentrum) Deppenbroek

Voor informatie of aanmeldingen kunt u terecht op de site van  KOSMO

KOSMO | Dagopvang, BSO en peuteropvang in Twente en de Achterhoek