In IKC ( integraal kindcentrum) Deppenbroek is de opvangorganisatie Columbus junior onze partner.
Wij verzorgen voor leerlingen van 2-12 jaar doorgaande ontwikkelingslijn. 


Dikkertje Dap biedt Peuteropvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar op maandag t/m vrijdagochtend. 
Ochtenddeel: 08.30 uur tot 11.30 uur
Middagdeel: 12.30 uur tot 15.30 uur


Voor informatie of aanmeldingen kunt u terecht op de site van Columbus junior.