Het vakantierooster voor het huidige schooljaar vindt u onder het kopje 'vakantierooster' 

Op deze plek ziet u de lesvrije dagen die naast de officiële vakantie periodes gepland zijn in het huidige schooljaar. 

Lesvrije dagen

Per 8 schooljaren moeten er een minimumaantal lesuren worden gemaakt. Dit is vanuit de overheid bepaald.  In een schooljaar worden altijd meer uren gemaakt dat het minimum. Dat betekent dat wij lesvrije dagen kunnen inplannen. Deze lesvrije dagen worden in het team gebruikt voor studiedagen en/of werkdagen voor de leerkrachten. Studiedagen worden gebruikt om gezamenlijk bezig te zijn met de schoolontwikkeling.  In de groepen 1 en 2 worden deze dagen ook gebruikt om de nieuwe thema’s voor te bereiden.   Het aantal lesvrije dagen voor jonge en oudere kinderen is verschillend.   

schooljaar 2023 2024

Alleen Groepen 1 + 2

Maandag 25 sept   hele dag 

Vrijdag 20 oktober hele dag 

Dinsdagmiddag 14 november na 12 uur  

Woensdag 6 december hele dag 

Vrijdag 12 januari hele dag 

Vrijdagmiddag 1 maart na 12 uur  

Woensdag 10 april hele dag (congres jonge kind) 

Maandag 3 juni hele dag 

 

Groepen 1 tm 4 

Vrijdagmiddag  26 april na 12 uur koningsspelen 

 

Groepen 1 tm 8 

Woensdag 20 september hele dag  

Woensdag 18 oktober  hele dag    

Donderdag 9 november  hele dag   

Woensdagmiddag  6 december na 12uur 

Donderdag 18 januari  hele dag   

Maandagmiddag 29 januari  na 12 uur   

Vrijdag 29 maart  hele dag ( goede vrijdag) 

Vrijdagmiddag 19 april na 12 uur 

Maandag 22 april  hele dag  

Maandagmiddag 3 juni na 12 uur  

Vrijdagmiddag 28  juni na 12 uur  

Vrijdag 19 juli start zomervakantie