leesproblemen ?

Niet alle leerlingen leren even snel lezen. Dit proces loopt bij de één sneller en makkelijker dan bij een ander.  Omdat wij goed weten welke voorwaarden belangrijk zijn wanneer kinderen gaan lezen, welke opbouw van belang is bij het leren lezen kunnen we aan de hand van observaties en ons leesprotocol kinderen goed volgen in hun leesontwikkeling.  

Kinderen die moeite hebben met technisch lezen krijgen extra ondersteuning en begeleiding van de leerkracht. Voor hen is het van belang meer leesinstructie te krijgen. De leerkracht observeert en analyseert waar het probleem zit. Raadt het kind nog te veel of is hij /zij een spellende lezer. Voor beiden is een aparte aanpak nodig.

dyslexie

We spreken van dyslexie wanneer het kind problemen ervaart  bij lezen (en spelling) op woordniveau. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere verklaring is voor de leesproblemen. Kinderen met dyslexie gaan ondanks veel en gericht oefenen (bijna) niet vooruit. Het is echt een technisch leesprobleem. 
Het hebben van dyslexie kan ook invloed hebben op het vaardig zijn in begrijpend lezen en/of studievaardigheden.  De oorzaak heeft dan meestal betrekking op het minder geautomatiseerd kunnen technisch lezen.

Naast veel tijd om extra te oefenen kunnen leerlingen met dyslexie ook geholpen worden door de inzet van bijv
- vergrootte teksten.
- spraak gestuurde (digitale) programma's


Leerlingen die de diagnose dyslexie hebben , zijn niet allemaal altijd gebaat bij dezelfde oplossing.
Het is nodig per leerling samen met u en het kind te ontdekken wat het beste en het prettigste werkt.
Deel dit bericht