Ontwikkelingsvoorsprong

In onze visie noemen we dat ons onderwijs is afgestemd op de capaciteiten van ieder kind. Dat betekent dat ook leerlingen die vooruit lopen in hun ontwikkeling de zorg en begeleiding  krijgen die past bij hun onderwijsbehoefte.
Binnen onze school hebben we een plusbeleid dat  o.a aangeeft :
- de signalering van leerlingen met een voorsprong.
- de manieren van werken die we deze leerlingen aanbieden bij de reguliere lessen rekenen, taal en
  lezen.
- de procedure voor aanmelding van de Plusklas

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Wanneer een kleuter een ontwikkelingsvoorsprong heeft  is het heel belangrijk dat dit door leerkrachten snel wordt gesignaleerd.  Hierin is het gesprek tussen ouders en leerkrachten een bron van informatie. De onderbouwleerkrachten kennen de ontwikkelingslijn van jonge kinderen en kunnen door observaties tijdens activiteiten en spel snel een voorsprong signaleren.  Snel signaleren betekent dat kleuters snel op hun eigen niveau kunnen worden uitgedaagd.