Zorg voor de leerlingen

Tijdens de jaren op de Bonifatius helpen we kinderen hun talenten, capaciteiten en mogelijkheden te ontdekken en in te zetten. Wij zorgen voor een veilige omgeving waar kinderen zich snel thuis voelen en waar ze zich ongehinderd  kunnen ontwikkelen. In ons aanbod en begeleiding houden we rekening met de leerkenmerken en - behoeften van het kind. Een leerling krijgt extra ondersteuning of extra uitdaging wanneer hij/zij dit nodig heeft.

Zodra een kind bij ons op school is, volgen we zijn/haar ontwikkeling en leggen we dit vast in een persoonlijk dossier. Soms heeft een kind extra zorg nodig. Door goed te observeren kunnen wij in een vroeg stadium acties ondernemen.

In gesprekken tussen leerkracht en ouder wordt de ontwikkeling van uw zoon/dochter besproken. Deze gesprekken zijn op initiatief van de leerkracht of van u als ouder. Mocht de ontwikkeling van uw zoon of dochter extra zorg en aandacht vragen dan wordt het specialisme van de intern begeleider ingezet. 

De intern begeleider is samen met de directeur verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in school en de begeleiding en professionalisering van leerkrachten.