Onze identiteit

Wij zijn een school met een open katholieke identiteit.  We hebben een open houding naar alle culturen en godsdiensten. Waarin wordt de katholieke traditie duidelijk zichtbaar binnen onze school? Onze traditionele feesten zoals Kerstmis en Pasen geven ons thema's die we belangrijk vinden om aan kinderen door te geven. Bijv solidariteit. Het thema maakt het mogelijk het feest te verbinden met de actualiteit en de werkelijke wereld. Waar mogelijk maken we de verbinding naar andere wereldgodsdiensten.
Het traditionele christelijke verhaal dat past bij Kerstmis en Pasen is in symbolen zichtbaar binnen de school en het verhaal wordt aan onze leerlingen verteld.

Vanuit onze identiteit hebben we aandacht voor de 'hele mens' en leren we ook de kinderen zorg te hebben voor elkaar en voor hun omgeving.  Dit komt terug in hoe we met elkaar willen omgaan en welke waarden we daarin terug willen zien. Respect en aandacht voor elkaar is daarbij belangrijk.

Deel dit bericht