Onderwijs aan het JONGE KIND

Onderwijs aan het jonge kind krijgt bij ons bijzondere aandacht. We weten hoe jonge kinderen leren en kennen hun ontwikkeling. Dit is de basis van het aanbod aan het jonge kind. Het spel is bij de kleuters veelal het uitgangspunt. De onderbouwleerkracht begeleidt en stimuleert tijdens het spel. Hierdoor wordt het kind uitgedaagd om een stap te zetten in zijn/haar ontwikkeling. De leerdoelen worden in betekenisvolle activiteiten en thema's weggezet Wij volgen de ontwikkeling van kleuters meer door te observeren dan door te toetsen.

Wat ziet u in ons onderwijs aan de jongste kinderen:

Een rijke betekenisvolle leer-speelomgeving. Spel staat hierbij centraal.
We maken gebruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang van jonge kinderen.
Activiteiten en spel zijn altijd verbonden aan een thema dat voor de kinderen betekenisvol is.
Er is een variatie aan ontwikkelingsmaterialen en spelleermaterialen.
Kinderen worden uitgedaagd om zich ontwikkelen.
We observeren de kinderen om ze in hun ontwikkeling te volgen.
Observaties worden gebruikt om
 ons aanbod af te stemmen op de fase van ontwikkeling van het kind.
 kinderen te kunnen blijven uitdagen
 eventuele zorg mbt de ontwikkeling te kunnen signaleren 
 

Overgang van groep 2 naar groep 3

Ook in groep 3 zijn de kinderen nog ‘jong’.
We zorgen voor een goede doorgaande lijn naar groep 3.
In groep 3 wordt ook rekening gehouden met de leerkenmerken van het jonge kind.
Leren in speelsituaties is bijvoorbeeld ook onderdeel van het oefenen met rekenen en lezen.