SCHOOLTIJDEN 

De schooltijden zijn als volgt; 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 – 14.15 uur

Omdat we graag op tijd met de lessen willen beginnen, gaat onze bel op de volgende tijden.
08.25 uur:  kinderen moeten naar binnen
08.30 uur: start van de les. Kinderen zijn in de groep

Bij de kleuteringang gaat de deur open om 08.20 uur. U mag dan samen met uw kind naar binnen. De leerkracht is in de groep aanwezig.

De pauze is 's ochtends van 10.00 uur tot 10.15 uur (groepen 3 t/m 8).
De lunchpauze is van 12.00 uur tot 12.45 uur. In deze 45 minuten eten de kinderen hun lunch en is er nog een vrij spelen moment.