ons onderwijs

Kennis

Uitgangspunt voor leren zijn de tussen- en einddoelen zoals die geformuleerd zijn voor het basisonderwijs. Per individuele leerling kan het einddoel verschillen. Dit hangt af van de persoonlijke mogelijkheden van het kind. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling van het kind, vinden wij de doorgemaakte groei van meer belang dan het eindpunt dat een kind bereikt. Natuurlijk stimuleren en begeleiden we kinderen altijd zo dat de leerling een optimale ontwikkeling kan doormaken.

Vaardigheden

We leren kinderen een aantal vaardigheden die ze straks nodig hebben om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. Deze vaardigheden zoals
kritisch denken, communiceren, samenwerken, probleem oplossen en creatief denken, worden doelgericht ingezet als onderdeel van opdrachten, werkvormen en onderzoekend en ontwerpend leren.

Persoonsvorming

We werken met kinderen aan hun sociale competenties. Deze competenties laten kinderen ontdekken wie ze zijn en willen worden, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zichzelf in relatie tot anderen opstellen.