schooljaarverslag

Met het schooljaarverslag willen we tegemoet komen aan de kwaliteitscyclus:
Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag.
Belangrijke zaken van het afgelopen jaar worden aan het eind van het schooljaar met de MR geëvalueerd. Binnen de KOE is afgesproken dat de scholen ook een beknopte evaluatie aanbieden aan alle ouders/verzorgers van de kinderen van de school. Wij spelen hierbij in op een maatschappelijke ontwikkeling die van scholen vraagt om zich (nog) nadrukkelijker te verantwoorden aan alle ouders/verzorgers.


 lees hier het  schooljaarverslag 2020 2021.docx