opleiden in de school

Onze school is als opleidingsschool verbonden aan Hogeschool Saxion, voor de opleiding "leerkracht basisonderwijs". Het concept opleiden in de school heeft tot doel om de kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. Daarbij hebben de opleidingsscholen kwalitatief goede stageplaatsen voor de studenten.
Zowel de werkzaamheden die van studenten verwacht wordt als de begeleiding die studenten ontvangen zijn op de opleidingsschool goed op orde.  Studenten worden op deze manier goed voorbereid op hun toekomstige beroep.

Naast studenten van hogeschool Saxion, bieden wij ook stageplaatsen voor studenten van het ROC, opleiding tot onderwijsassistent.

 

Amber Talman
groep 2 donderdag en vrijdag
Lio stagiaire ( 4e jaars Saxion Pabo)
Simona Saado
groep 5 6 donderdag en vrijdag
lio stagiaire ( 4e jaars Saxion Pabo)
Inge Hoog Antink
verschillende groepen
Saxion deeltijdstudie leerkracht basisonderwijs, jaar 1
Pim Bombeld
student ROC, stage in gr 1 maandag en dinsdag
opleiding onderwijsassistent