DIKKERTJE DAP

In IKC ( integraal kindcentrum) Deppenbroek is de opvangorganisatie Columbus junior onze partner.
Wij verzorgen voor leerlingen van 2-12 jaar doorgaande ontwikkelingslijn. 

Dikkertje Dap biedt Peuteropvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar op maandag t/m vrijdagochtend. Op dit moment  zit de peuteropvang in OBS Roombeek. Naast de Bonifatius.
Ochtenddeel: 08.30 uur tot 11.30 uur
Middagdeel: 12.30 uur tot 15.30 uur

Vanaf 1 februari 2019 zal peuteropvang Dikkertje Dap binnen ons eigen gebouw gehuisvest zijn.